Ofrivillig barnlöshet

Reaktioner på ofrivillig barnlöshet
 
De flesta av oss reagerar starkt när vår önskan om att få barn inte går
i uppfyllelse, men naturligtvis reagerar vi olika beroende på vilka vi är. Vår personlighet och den betydelse ett barn har för vår bild av oss själva påverkar våra reaktioner, liksom våra erfarenheter, värderingar och hur våra sociala relationer ser ut. Att ha personer i vår närhet som kan ge stöd och förståelse är av stor betydelse, här såväl som i andra svåra situationer.

Forskning från olika delar av världen visar att ofrivillig barnlöshet är en källa till oro, nedstämdhet och stress för dem som drabbas.

RSS 2.0